Thẻ: Xuất danh bạ từ iPhone ra file vcf

Xuất danh bạ từ iPhone ra file vcf như thế nào?

Xuất danh bạ từ iPhone ra file vcf là biện pháp giúp bạn có thể dễ dàng sao lưu, chuyển đổi các địa chỉ liên lạc có trong danh bạ của mình sang một thiết bị khác. Bao giờ cũng vậy, danh bạ luôn là dữ liệu cá nhân quan