Thẻ: hiển thị phần trăm pin trên iPhone

hien thi phan tram pin tren iPhone

Làm sao để hiển thị phần trăm pin trên iPhone?

Đối với iFan, hiển thị phần trăm pin trên iPhone là một thủ thuật vô cùng hữu ích. Bởi với thủ thuật này, bạn có thể dễ dàng kiểm soát thời lượng pin còn lại có trên máy. Nếu pin trên iPhone không được hiển thị dưới dạng phần trăm,