Thẻ: copy ảnh từ iPhone vào máy tính bằng iTunes

Copy ảnh từ iPhone vào máy tính bằng iTunes như thế nào?

Copy ảnh từ iPhone vào máy tính bằng iTunes là một trong những thủ thuật mà iFan phải sử dụng nhiều nhất trong quá trình trải nghiệm máy của mình. Có nhiều cách khác nhau có thể giúp bạn chuyển ảnh từ iPhone vào máy tính. Trong đó, cách copy