camera samsung s21 ultra bi mo khong lay duoc net

Camera Samsung S21 Ultra bị mờ, không lấy nét được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *