Ngày: Tháng Tư 19, 2019

loi samsung j7 plus be mat kinh

Samsung J7 Plus bể mặt kính, giải pháp nào xử lý tối ưu?

Samsung J7 Plus bể mặt kính là hiện tượng xảy ra sau khi chiếc điện thoại này của bạn phải chịu một tác động mạnh nào đó. Vậy để xử lý tình trạng này, bạn nên sử dụng đến dịch vụ nào? Samsung J7 Plus là chiếc smartphone tầm trung