Thẻ: cách mở nút Home ảo trên Samsung

Mo nut home ao tren Samsung

Làm thế nào để mở nút home ảo trên Samsung?

Nút home ảo là một tính năng đặc trưng của các dòng máy do Apple sản xuất. Tuy nhiên hiện nay, bạn cũng có thể mở nút home ảo trên Samsung một cách dễ dàng. Nút home ảo giúp bạn thực hiện khá nhiều tính năng thú vị, chẳng hạn