Day: December 25, 2019

Thủ thuật khắc phục nhanh iPhone 6s hư camera sau

iPhone 6s hư camera sau khiến người dùng không thể thực hiện được tính năng chụp ảnh là một điều phiền toái đối với các tín đồ sefie.  Chụp ảnh được xem là tính năng phổ biến mà người dùng yêu thích khi sử dụng smartphone. Tuy nhiên trong quá