Day: December 3, 2018

samsung bi loang muc

Điện thoại Samsung bị loang mực, nên làm gì để khắc phục?

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng điện thoại Samsung bị loang mực, chắc chắn sự trải nghiệm của bạn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và bất tiện. Vậy lúc này, bạn nên áp dụng những thủ thuật nào để sự cố được khắc phục hoàn