Day: October 4, 2018

samsung a6 2018 bi liet cam ung

Nên làm gì khi gặp phải tình trạng Samsung A6 2018 bị liệt cảm ứng

Nhiều người đang gặp phải tình trạng Samsung A6 2018 bị liệt cảm ứng. Rõ ràng tình trạng này đã khiến họ cảm thấy thất vọng về chiếc điện thoại nổi bật của Samsung. Khi Samsung A6 2018 bị liệt cảm ứng một vài điểm, bạn sẽ gặp khó khăn