Sony XZs bi sap nguon

Sony XZs có thể bị sập nguồn trong thời gian hoạt động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *