Sony XZs bat song yeu

Đâu là lý do khiến Sony XZs bắt sóng yếu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *