Sony-XZs-khong-nhan-sim (1)

Sony XZs không nhan sim

Hãy thử reset máy khi Sony XZs không nhận sim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *